Gạo nhật (Japonica)
  • Gạo nhật (Japonica)

  • Mã SP: JPR
  • Giá: 620 VNĐ
  • Japonica là gạo hạt tròn giống Nhật bản được trồng tại Việt Nam

Sản phẩm cùng loại